Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
UI Text Box
width100%
typeinfo
sizemedium
Image Added

Житлово-комунальне господарство — галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Інформаційне посилання на портал Wikipedia Image Removed

 

Image Removed

UI Children
displayblock

Externallinknewtab
Hidefeedbackbuttons