Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
UI Text Box
typetip
sizemedium

Підставою є порушення правил стоянки або зупинки або несплати послуг за паркомісце транспортного засобу (ТЗ)у тому числі неоплати вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування, яке є підтверджено даними фотофіксації згідно чинного законодавства  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-19