Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panel
bgColorSnow
titleBGColorAzure
borderColorLightBlue

Table of Contents

Externallinknewtab

Panel
bgColorSnow
titleBGColorAzure
titleУправління організаційного забезпечення
borderColorLightBlue
HTML
<center>

Section

 

НачальникНікулеско Сергій Григорович
Адресавул. Б. Хмельницького, 3
Телефон+380 (44) 235 87 28
Е-поштаdzki@kievcity.gov.ua
Сайтhttps://kievcity.gov.ua

Посилання на карту

HTML
</center>

Відділи

Відділ

Номер телефону
Відділ організаційної роботи та документального забезпечення
+380 (44) 272 33 80

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
+380 (44) 272 04 93
Сектор контролю
+380 (44) 272 04 93
+380 (44) 272 33 80
Сектор матеріально-технічного забезпечення
+380 (44) 272 10 24

Функції

Panel
bgColorSnow
titleBGColorAzure
borderColorLightBlue

Основні завдання:

 • Організаційне та документальне забезпечення діяльності Департаменту, його структурних підрозділів, здійснення заходів щодо оптимізації їх роботи, підвищення рівня ефективності управління.
 • Здійснення електронної реєстрації та облік документів, формування та ведення номенклатури справ Департаменту.
 • Реалізація державної політики у сфері підвищення рівня та ефективності управлінської діяльності, ведення діловодства, планування та організації виконання доручень центральних органів влади, керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), міських цільових програм в структурних підрозділах Департаменту, координацію та взаємодію з ними у визначеній сфері діяльності.
 • Розроблення методичного забезпечення по удосконалення стилю та методів управлінської діяльності Департаменту, його організаційного та документального забезпечення.
 • Забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів щодо захисту прав та інтересів.
 • Забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації.
 • Опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу Департаменту.
 • Організація та проведення прийому громадян, надання в межах компетенції роз’яснень, рекомендацій та консультацій з порушених ними питань.

 


Див. також

Питання-відповіді за темою

Як оформити письмове звернення до КМДА? 
Як потрапити на особистий прийом до керівництва КМДА? 
Які терміни розгляду звернень? 
Що вказувати, подаючи Як подати запит на публічну інформацію до КМДА?


Статті за темою

Запис на прийом та звернення громадян до Київської міської державної адміністрації (КМДА) 
Основні положення Закону України "Про звернення громадян" 
Запит на публічну інформацію


Контакти за темою

України Київська міська державна адміністрація (КМДА)
Управління з питань звернень громадян 
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)