Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір: 51 грн.

Строк надання послуги: не повинен перевищувати 3 робочих дні з дати надходження документів. Повідомлення про залишення без розгляду поданих документів видається не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів. Повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи видається не пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів.

Результат надання:

 1. Повідомлення про залишення документів без розгляду.
 2. Повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
 3. Один примірник змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції та один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів.
 4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – у разі внесенні змін до установчих документів, які пов’язані із зміною відомостей про юридичну особу, які відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Способи отримання результату: Повідомлення про залишення документів без розгляду/ повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи разом з документами, що подавалися для проведення державної змін до установчих документів юридичної особи або один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (у разі видачі) видаються (надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення) державним реєстратором заявнику.

Підстави для відмови:

 1. Невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи.
 2. Невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 3. Порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема: - наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи; - невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі; - наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"; - наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися; - використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України; - невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо); - встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

Порядок оскарження: Відповідно до чинного законодавства

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 Необхідні документи:

 1. Два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції
 2. Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів
 3. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма 3)
 4. Оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому ЗМІ
 5. Примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін

Субєкт надання послуги:

 • відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців районних у м.Києві державних адміністрацій

Місце подання документів та отримання результату послуги:


 

 • No labels