Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Зміст:

 


1. Загальні положення.


Реєстрація фізичних та юридичних осіб-підприємців здійснюється Центрами надання адміністративних послуг та Головним управлінням юстиції.

Icon
Детально перелік документів та порядок здійснення реєстрації розміщено у рубриці Адміністративні послуги

2. Порядок здійснення реєстрації.


Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або у електронній формі.

У паперовій форміУ електронній формі
 • заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням;
 • заява про державну реєстрацію підписується заявником;
 • у разі подання заяви поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 • заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів;
 • заявник подає електронні копії оригіналів документів, виготовлені шляхом сканування, або оригінали таких електронних документів з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом;

Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.

3. Відмова у  реєстрації.


Державний реєстратор у строки, визначені законом, здійснює перевірку зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі документів.

В разі наявності підстав для зупинення їх розгляду, формується повідомлення із зазначенням строку та переліку підстав для його зупинення, яке надсилається заявнику на адресу його електронної пошти.

Icon

Документи, що потребують усунення підстав для зупинки розгляду документів повертаються заявнику.
У разі виправлення заявником усіх невідповідностей у документах, він подає їх в порядку подачі документів для реєстрації.В такому випадку розгляд документів поновлюється.

Підстави для відмови у реєстрації:

Icon
 • документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 • у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 • не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 • наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа - підприємець.
 • щодо юридичної особи - проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 • та інші підстави, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 № 755-I

За наявності підстав для відмови у державній реєстрації, формується повідомлення про відмову із зазначенням переліку підстав. Документи, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

Icon

За результатом розгляду заяви в електронній формі документи для державної реєстрації, подані для такої реєстрації, не підлягають поверненню заявнику.