Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для реєстрації юридичної особи необхідно подати:

  1. Два примірники установчих документів
  2. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи
  3. Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма 1 або форма 2)
  4. Інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб
  5. Примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом

Перелік документів визначено згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 № 755-I.