Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Пільги — це встановлені законодавством або іншими нормативними актами переваги, що надаються особі (або групі осіб) порівняно з іншими громадянами.

  • No labels