Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для подання письмового звернення необхідно:

  • зазначити прізвище, ім'я, по батькові,
  • місце проживання громадянина,
  • викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян".