Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


Пільги та гарантії для військовослужбовців за контрактом.

Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу у відповідності до ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.12.91 № 2011-XII (зі змінами) мають право на наступні пільги:

Вид пільгиПримітки

1. Матеріальна допомога

– матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів) - один раз на рік
– грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення - один раз на рік.
– виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї - при переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт.
Грошова винагорода для осіб, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом:

рядовому складу – вісім мінімальних заробітних плат,
особам сержантського та старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат,
особами офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат.

 Згідно постанови КМУ від 14.05.2015 № 406

2. Отримання житла за рахунок держави

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці, які мають вислугу військової служби 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла.

3. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм

 

4. Використання щорічної основної відпустки

із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

5. Отримання підйомної допомоги

в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.

6. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні

(або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).

7. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я

 

8. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок

у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).

9. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах)

без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).
Після завершення першого контракту (у тому числі 6-ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).

10. Право на пенсійне забезпечення

незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності - за працівниками, призваними на строкову військову службу, за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації.

Відповідно до ст. 119 «Кодексу законів про працю України»