Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

На цей час набуття права на землю у місті Києві регулюється пунктом 6 статі 118 Земельного кодексу України та Порядком набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві, затвердженого рішенням Київради від 20.04.2018 №241/2463

Відповідно до пункту 4 Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві громадяни, зацікавлені в одержані земельної ділянки у межах міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, подають до КМР через приймальню Київради з земельних питань (вул. Хрещатик, 32а, каб. 219, приймальні дні: вівторок - 14:00 до 17:30, п'ятниця - 9:30-12:30) клопотання про передачу земельної ділянки у власність.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки, орієнтовний розмір і місце розташування ділянки. У клопотанні відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" також зазначається згода громадянина на обробку ПК "Кадастр" його персональних даних, зазначених у клопотання та доданих до нього документах.

До клопотання додаються документи, передбаченні додатком 2 до рішення КМР від 20.04.2017 №241/2463, а саме:

  • графічні матеріали на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки в масштабі не менше 1:2000;
  • нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки/частини земельної ділянки на припинення права користування земельною ділянкою/частиною земельної ділянки, на розірвання договору оренди земельної ділянки, надана у встановленому законом порядку;
  • посвідчені у встановленому законом порядку копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці;
  • копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;
  • копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (за наявності);
  • копія документів, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України;
  • довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).