Дерево сторінок
Перейти в кінець метадати
Перейти на старт метадати

Місце́ва держа́вна адміністра́ція — місцевий орган державної виконавчої влади в Україні. У межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці країни (область, район, міста Київ), а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою