Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Загальні положення

В місті Києві енергопостачальною компанією є (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" Генерацію електричної енергії (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" здійснює на двох теплоелектроцентралях — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.
Відносини між громадянами та енергопостачальниками регулюють Правила користування електричною енергією для населення

Виконавець (енергопостачальник) - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

2. Договір


2.1. Порядок укладання

Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між Споживачем і Виконавцем послуг, що розробляється Виконавцем згідно з Типовим договором про користування електричною енергією і укладається на три роки. Договір  вважається  продовженим  на  рік,  якщо  за  місяць  до закінчення зазначеного терміну жодна  із  сторін  не  заявила  про розірвання договору або про внесення до нього змін.

Для оформлення договору про користування електроенергією з (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі", звертайтеся до будь-якого центру обслуговування клієнтів (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі".


2.2. Документи

Для оформлення договору при собі обов'язково мати: 

 

Укладення нового договору (закінчення терміну дії попереднього договору) або зміни власника житла:У разі укладення договору на новозбудований (реконструйований) об'єкт: 
 • документ, що підтверджує право власності на житло або право користування житлом;
 • паспорт або документ, який його замінює (посвідка на тимчасове проживання);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • показання електролічильника, зафіксовані на день відвідування центру обслуговування клієнтів;
 • квитанції про сплату за електроенергію.
 • документ, що підтверджує право власності на житло або право користування житлом певною фізичною особою;
 • паспорт або документ, який його замінює (наприклад — посвідка на тимчасове проживання);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • технічні умови та проектна документація, погоджена з енергопостачальником; 
 • документ, який підтверджує виконання технічних умов.

Якщо Споживач остаточно припиняє користуватися електроенергією, він повинен розрахуватися за спожиту електричну енергію та не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування звернутися до центру обслуговування клієнтів "Київські електромережі" та подати заяву про розірвання договору.

У разі звернення для укладення договору уповноваженої особи власника житла, договір може бути укладено з уповноваженою особою тільки при наявності нотаріально завіреної довіреності на її ім'я.

3. Пільги на електропостачання


З переліком осіб, які мають право на пільги зі сплати за послуги електропостачання Ви можете ознайомитись на сайті ПАТ "Київенерго".

У разі, якщо Ви маєте право на пільгу, але ще не зареєстрували її в (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" візьміть з собою увесь пакет документів, що потрібен для оформлення пільги:

Документи, що потрібні для оформлення пільги:
 1. Заява про оформлення пільги (складається у центрі обслуговування).
 2. Посвідчення про право на пільгу.
 3. Паспорт пільговика.
 4. Довідка пільговика про присвоєння ідентифікаційного номера.
 5. Довідка про склад сім’ї з ЖЕО та/або довідка-дозвіл уповноваженого органу на оформлення пільги за фактичним місцем проживання.
 6. Свідоцтва про народження неповнолітніх дітей пільговика.
 7. Квитанції про сплату за електроенергію (усі, що є).
 8. Пенсійне посвідчення (за наявності).
 9. Додатково надаються копії документів, відповідно до пн. 2, 3, 4, 8 цього переліку, на кожну особу, яка зареєстрована або зазначена в довідці-дозволі уповноваженого органу та є:
  -  неодруженою повнолітньою дитиною пільговика, яка визнана інвалідом з дитинства І чи ІІ групи або інвалідом І групи;
  - особою, яка проживає разом з інвалідом війни І групи (при оформленні пільги таким інвалідом війни) та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
  - непрацездатним батьком або матір’ю пільговика;
  - дружиною/чоловіком пільговика;
  - особою, яка знаходяться під опікою або піклуванням пільговика (з наданням документів, що підтверджують встановлення опіки чи піклування).
 10. У день відвідування центру обслуговування, запишіть показання свого електролічильника та повідомте їх фахівцю, що буде Вас обслуговувати.
 • У разі коли декілька членів однієї сім'ї, які проживають разом, мають право на пільги з оплати спожитої електричної енергії, пільга надається тільки одному з членів сім'ї.
 • Споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром пільгу.
 • Пільги з оплати спожитої електричної енергії надаються тільки за місцем постійного проживання.

4. Норми споживання електроенергії

Розрахунки населення за спожиту електроенергію здійснюються за діючими тарифами  (цінами) для населення виключно на підставі показань приладів обліку. 

У разі необхідності використання електричної енергії без встановлення приладу обліку (для виконання тимчасових робіт) споживач оплачує спожиту електричну енергію на підставі договору про тимчасове безоблікове користування електричною енергією , який оформляється під час отримання споживачем відповідного дозволу енергопостачальника:

 • Договір підписується Енергопостачальником та Споживачем.
 • У договорі зазначаються величина підключеної потужності (за паспортними даними струмоприймачів), кількість днів безоблікового користування на місяць та годин на добу. 
 • Розрахунки із споживачем здійснюються відповідно до середньомісячного споживання. Величина середньомісячного споживання електроенергії визначається за попередні 12 місяців, або за фактичний період споживання, якщо він менший 12 місяців.

Слід звернути увагу на те, що постачання електричної енергії без приладу обліку понад три місяці забороняється.


5. Розрахунки за електроенергію

Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати за спожиту електроенергію є календарний місяць (з 1 числа минулого місяця по 1 число поточного місяця). Саме за цей період (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" на підставі показань лічильника нараховує суму до сплати. 

Передати до (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" показання лічильника електроенергії слід одним з наступних способів:


Способи оплати за електроенергію:

Платіжною картою через інтернет: -   в Особистому кабінеті Київські електромережі
-   через інтернет-сервіси прийому платежів (ПриватбанкПортмонеАйпейІзіпей тощо);
-   на сайті банку, що видав Вашу платіжну картку.
Готівкою у відділенні банку без комісії: -   Приватбанк. 
-   Ощадбанк. 
-   ПУМБ.
Платіжний термінал:-   Приватбанк.
-   Ощадбанк.
-   Укргазбанк.
-   Банк фамільний.
-   IBox.


6. Здійснення перерахунку

За несвоєчасну оплату електричної енергії понад термін, обумовлений договором, споживач сплачує неустойку (пеню) згідно з законодавством та договором.

За наявності боргу потрібно провести звіряння розрахунків між Вами та (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі".Це можна зробити самостійно в Особистому кабінеті на сайті (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" або за допомогою фахівця (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі" у будь-якому Центрі обслуговування клієнтів.


6.1. Умови перерахунку

Попередження про відключення електричної енергії.надсилається споживачу енергопостачальником у разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20 день.

Енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі у разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження.

Забороняється відключення споживачів перед вихідними та святковими днями.

У разі відсутності у споживача коштів на оплату заборгованості він повинен звернутися до енергопостачальника із заявою про складання графіка погашення заборгованості або відстрочення терміну оплати та надати довідки, що підтверджують його неплатоспроможність.


6.2. Документи

 Для ідентифікації власника особового рахунка та звіряння розрахунків необхідні наступні докуенти:

Власник або користувач житлаОсоба, уповноважена власником або користувачем житла
 1. копію та оригінал документа, що підтверджує право власності на житло або право користування житлом певною фізичною особою;
 2. копію та оригінал паспорта або документа, що його замінює;
 3. копію та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 4. квитанції про сплату за електроенергію (усі, що є);
 5. інші документи, що фіксують стан розрахунків з КИЇВЕНЕРГО (якщо такі є);
 6. у день відвідування центру обслуговування, необхідно записати показання електролічильника та повідомити їх фахівцю, що буде обслуговувати.
 1. нотаріально завірений оригінал довіреності від власника особового рахунку на ім'я уповноваженої особи;
 2. копію та оригінал паспорта (або документа, що його замінює) уповноваженої особи;
 3. копію документа, що підтверджує право власності на житло або право користування житлом певною фізичною особою;
 4. копію паспорта або документа, що його замінює власника/користувача житла;
 5. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера власника/користувача житла;
 6. квитанції про сплату за електроенергію (усі, що є);
 7. інші документи, що фіксують стан розрахунків з КИЇВЕНЕРГО (якщо такі є);
 8. у день відвідування центру обслуговування, необхідно записати показання електролічильника та повідомити їх фахівцю, що буде обслуговувати.

 


7. Якість електричної енергії

Якість електричної енергії - це ступінь відповідності фактичних значень параметрів електричної енергії встановленим ГОСТ 13109-97 значенням.

У разі відмови Споживача від сплати вартості необлікованої електричної енергії Виконавець звертається з позовом до суду та має право припинити постачання електричної енергії після прийняття судом рішення на користь Виконавця (крім випадку виявлення факту самовільного підключення).

Якщо між Споживачем і Виконавцем не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

У разі порушення Виконавцем умов договору споживач викликає представника Виконавця для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо.

Акт-претензія

 • Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їхніми підписами. 
 • У разі неприбуття представника Виконавця протягом 3 днів з дня звернення у містах, Споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі.
 • Акт-претензія Споживача подається Виконавцю, який у 10-ти денний термін усуває недоліки або надає Споживачеві обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.
 • У разі відмови представника Виконавця від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж 3 Споживачі або Споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.
 • У разі відмови Виконавця провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії Споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку Виконавець повинен відшкодувати витрати Споживач

У разі порушення Споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником Виконавця та Споживачем.

 • У разі відмови Споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову. Акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники Виконавця. Акт про порушення Правил користування електричною енергією для населення  розглядається комісією з розгляду актів, що утворюється Виконавцем і складається не менш як з трьох уповноважених представників Виконавця.Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів.
 • Виконавець повідомляє Споживача не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня засідання комісії про його час і дату.
 • Акт про порушення Правил користування електричною енергією для населення  не розглядається у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживача про час і дату засідання комісії. 
 • Рішення комісії з розгляду актів оформляється протоколом, копія якого видається Споживачу.У протоколі зазначається інформація про причетність Споживача до порушення Правил користування електричною енергією для населення.


Див. також

Питання-відповіді за темою

Як сплатити борг за житлово-комунальні послуги в розстрочку? 
Чи можна розстрочити сплату боргу за спожиту електроенергію? 
Які є способи розрахунку за спожиту електроенергію? 
Як у квитанції розрахувати суму до сплати за електроенергію? 
Як відновити електропостачання, відключене через заборгованість?
Що робити, якщо напруга в електромережі нижча або вища за номінальну(220 В ± 5%)?
Як збільшити потужність у квартирі?


Статті за темою

Лічильники 


Контакти за темою

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "ДТЕК Київські Електромережі"
ЦОК для мешканців
ЦОК для компаній 

 • No labels