Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Рекла́ма (лат. reclamare — «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

 


Див. також

Питання-відповіді за темою

Як отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами?


Статті за темою

Розміщення зовнішньої реклами


Контакти за темою

Департамент (ДПА) міського благоустрою та збереження природного середовища 
Департамент (ДПА) містобудування та архітектури 
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА) 
Комунальне підприємство (КП) "Київреклама"

  • No labels