Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємці — це люди, які займаються підприємництвом.


Див. також

  • No labels