Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Паркування — розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування.