Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
typewarning
sizemedium

Адміністративний збір: Відсутній

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів після надходження заяви


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

UI Text Box

Перелік документів:

  1. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000
  2. Витяг із Державного земельного кадастру
  3. Заява про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва (довільна форма).
  4. Копія документа, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації).
  5. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію. Для будівництва об'єктів, передбачених частиною четвертою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», містобудівні умови та обмеження можуть надаватися без документів, що засвідчують право власності чи користування земельною ділянкою.
Panel
bgColor#def1ef
borderColor#def1ef
typeinfo
sizemedium

(grey lightbulb) Інформаційна картка 


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua