Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
UI Text Box
typenoteinfo
sizemedium
Екстрена медична допомога без згоди пацієнта дозволена тільки у випадках загрози його життю та здоров’ю у разі нездатності його адекватно оцінювати ситуацію.
Panel
bgColor#fbfbfc
borderColor#fbfbfc

Пацієнт, який страждає на психічний розлад, може бути госпіталізований в психіатричний заклад без його усвідомленої згоди (або без згоди його законного представника) у випадку, коли є показання для лікування в стаціонарних умовах або при встановленні важкого психічного розладу, внаслідок чого пацієнт:

    • вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що загрожують життю і здоров'ю самого пацієнта, оточуючих чи інших осіб;
    • неспроможний самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує його життєдіяльність;
    • може завдати значної шкоди своєму здоров'ю у зв'язку з погіршенням психічного стану в разі ненадання йому психіатричної допомоги.
UI Text Box
typewarningnote
sizemedium

Надання медичної допомоги без згоди пацієнта визначено згідно рішення Київської міської ради від 17 червня 2010 року N 974/4412 "Про затвердження Правил виклику для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних лікаря-терапевта, лікаря-педіатра та лікаря-спеціаліста амбулаторно-поліклінічних закладів міста Києва".