Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panel
iconfalse
titleЗміст:

Table of Contents

UI Text Box
typeinfo
sizemedium

Загальна середня освіта в Україні —  система заходів з надання освітніх послуг у загальних середніх навчальних закладах, а також система навчальних закладів, що надають такий освітній рівень.

До загальноосвітніх навчальних закладів належать: середні загальноосвітні школи (початкові, основні та старші школи),  загальноосвітні школи-інтернати, спеціалізовані школи (школи-інтернати), гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціальні загальноосвітні школи, загальноосвітні санаторні школи, школи соціальної реабілітації.


1. Особливості прийому до закладів загальної середньої освіти

Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування  (у Києві – районні в місті Києві державні адміністрації) закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

Alllinknewtab

Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка (медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089) і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).  Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Відповідно до п. 7 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту» право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи. Згідно з Порядком ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684, районні, районні у містах держадміністрації закріплюють територію обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами, що належать до сфери їх управління (крім загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку).

UI Text Box
typetip
sizemedium

Відповідно до організаційних заходів щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році, затверджених наказом Департаменту освіти і науки від 28.03.2021 № 71, прийом документів та зарахування до 1-х класів дітей, які проживають на закріпленій території обслуговування, розпочинається з 05.05.2021 року.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

UI Text Box
typewarning
sizemedium

Прийом дитини до загальноосвітніх закладів не передбачає примусової сплати благодійних внесків, адже відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» прийом благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб може здійснюватися лише на добровільній основі.

Звертаємо увагу, що згідно з наказом Департаменту від 17.10.2013 № 791 «Про дотримання навчальними закладами міста Києва законодавства при надходженні позабюджетних коштів» працівникам навчальних закладів заборонено збирати кошти, матеріальні цінності, втручатися у діяльність благодійних фондів.


1.1.1. Перелік документів які підтверджують місце проживання дитини

Підтвердити місце проживання дитини можна такими документами:

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло;
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови його реєстрації або нотаріального посвідчення) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині;
 • акт обстеження умов проживання.

Однак цей перелік не є вичерпним – підтвердженням також може бути інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. Приймаючи такий документ, директори шкіл мають переконатися, що він:

 • містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти;
 • складений, виданий чи посвідчений особою, яка уповноважена на це відповідно до закону;
 • має форму та реквізити, передбачені відповідним нормативно-правовим актом.
UI Text Box
typetip
sizemedium

Вид документу для підтвердження місця проживання обирає особа, яка подає заяву на зарахування дитини.


1.2. «Медична карта дитини» (форма № 026/о)

Міністерство охорони здоров’я України скасувало форму № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)». Це означає, що відтепер у школах та дитсадках не зберігатимуться медичні дані дитини. Дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими і зберігатися поза межами медзакладу.

Право на медичну таємницю гарантує ст. 39-1. Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. «Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта», - йдеться у Законі. Тож дані про стан здоров’я дитини можуть міститися виключно у «Історії розвитку дитини № ___» (Форма № 112/о ) - медичній картці, яка зберігається у закладі охорони здоров’я.

UI Text Box
typetip
sizemedium

Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд. Після медогляду видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма № 0 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду”. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у "Карті профілактичних щеплень" (форма № 063/о).  Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

UI Text Box
typewarning
sizemedium

Інших довідок, крім зазначених вище, заклади дошкільної та шкільної освіти не мають права вимагати. 


2. Харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

Безкоштовне харчування з одноразовим режимом надається: 

 1. Учням 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
 2. Учням 5-11 класів з числа:
  • дітей-сиріт;
  • дітей позбавлених батьківського піклування;
  • дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних інклюзивних класах;
  • дітей-інвалідів;
  • з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";
  • дітей із сімей учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України;
  • дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції;
  • дітей киян - Героїв Небесної Сотні.

Такий порядок встановлено вІдповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про організацію у 2019 році харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва".

UI Text Box
typenote
sizemedium

Для того, щоб скористатись пільгами на харчування дитини, необхідно написати заяву на ім'я директора навчального закладу, та подати відповідні документи, які підтверджують пільговий статус.

Додаткову інформацію та необхідні довідки можна отримати, звернувшись до Департаменту соціальної політики або районного управління праці та соціального захисту при РДА.


Для отримання довідки малозабезпечені сім'ї, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід, що не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму, до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;
 • довідка про склад сім’ї;
 • декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
 • довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, потрібно подати до навчального закладу копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, або інший документ підтверджуючий, що учень має статус дітини-сироти, дітини, позбавлені батьківського піклування. 


Додаткову інформацію з питання надання допомоги можна отримати тел. 408-74-44, тел. 408-61-71, тел. 497-57-42.


3. Структура 2021/2022 навчального року

UI Text Box
typetip
sizelarge

Про роботу закладів освіти міста у 2021-2022 році

UI Text Box
typeinfo
sizemedium

Пропонується така структура навчального року:

 • 1 вересня - свято День знань;
 • навчальні заняття: перший семестр - з 1 вересня по 24 грудня 2021 року; другий семестр - з 10 січня по 31 травня 2022 року

3.1. Канікули

UI Text Box
typenote
sizemedium

Проводити навчання у школі за чвертями або триместрами встановлюють самі навчальні заклади.

Рекомендовані дати канікул:

 • Осінні канікули – з 24 по 31 жовтня 2021 року;
 • Зимові канікули – з 25 грудня по 9 січня 2022 року;
 • Весняні канікули – з 27 березня по 3 квітня 2022 року.