Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panelui-text-box
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
typeinfo
sizemedium

Адміністративний збір:

 • Фізичні особи: Безоплатно
 •  Юридичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: У двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або користування

...

UI Text Box
sizemedium
Необхідні документи:
  • Документація із землеустрою 
  • Заява 
  • Позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності її проведення згідно із законом) 
Panelui-text-box
bgColor#def1ef
borderColor#def1ef
typeinfotip
sizemedium

(grey lightbulb) Інформаційна картка

...

Суб'єкт надання послуг:

...