Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panelui-text-box
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
typewarninginfo
sizemedium

Адміністративний збір:

 • Юридичні особи: Безоплатно
 • Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: Тридцять робочих днів з дня надходження iнформацiї (документiв) про внесення змiн до декларацiї про початок виконання будiвельних робiт.

Результат надання: Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт, в якій враховано зміни

...

UI Text Box
sizemedium

Необхідні документи:

  • Документи подаються замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адмiнiстративних послуг протягом З робочих днiв з дня визначення змiн. При зверненнi до адмiнiстатора пред'являеться документ, що засвiдчує особу суб'єкта звернення та довiренiсть, якщо заявник дiє в iнтepecax iншої особи.
  • засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують змiни
  • повiдомлення про змiну даних у заресстрованiй декларацiї про початок виконання будiвельних робiт
Panelui-text-box
bgColor#def1ef
borderColor#def1ef
typeinfotip
sizemedium

(grey lightbulb) Інформаційна картка

...

Суб’єкт надання послуги:

...