Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
UI Text Box
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
typeinfo
sizemedium

Адміністративний збір:

  • Фізичні особи: Безоплатно
  •  Юридичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: Два робочих дні після надходження заяви


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

UI Text Box
sizemedium

Перелік документів

    • Заява (у разі якщо бланк документа дозвільного характеру непридатний для використання внаслідок його пошкодження) 
    • Непридатний для використання документ дозвільного характеру 
UI Text Box
bgColor#def1ef
borderColor#def1ef
typetip
sizemedium

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua