Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
UI Text Box
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
width100%
typeinfo
sizemedium

Житлово-комунальне господарство — галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Image Added

UI Children
rootЖитлово-комунальне господарство (ЖКГ)
displayblock