Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
UI Text Box
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
typeinfo
sizemedium

Сплата: Фізичні особи: Безоплатно 

Строк надання послуги: не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 • Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" 

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" 

UI Text Box
sizemedium

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

 1. Заява Заява фізичної особи/законного представника/представника на підставі довіреності 
 2. Документ, що посвідчує особу (повертається після прийняття заяви)
 3. У разі подання заяви представником особи додатково подаються: 
  - документ, що посвідчує особу представника;
  - документ, що підтверджує повноваження особи, як представника;
  - згода особи на поширення персональних даних, засвідчена в установленому порядку.
UI Text Box
bgColor#def1ef
borderColor#def1ef
typetip
sizemedium

Інформаційна картка

Alllinknewtab


Суб’єкт надання послуги: Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування особи РДА

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua