Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panelui-text-box
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
typeinfo
sizemedium

Сплата: Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 • Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей
 • Про охорону дитинства
 • Сімейний Кодекс України
 • Цивільний Кодекс України
 • Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини
UI Text Box
sizemedium

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Заява неповнолітньої дитини (з 14 до 18 років).
  • Заяви батьків (законних представників) дитини (в разі відсутності одного з батьків - документ, що підтверджує його відсутність) При подачі копій документів обов’язкове пред’явлення їх оригіналів для звірки.
  • Копії документів, що підтверджують право власності на житло/майно, яке відчужується та має бути придбане.
  • Копії паспортів суб’єктів звернень - 1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання.
  • Копія свідоцтва про народження дитини
  • При виїзді на постійне місце проживання за кордон - документи, що посвідчують виїзд на постійне місце проживання.
(grey lightbulb)
Panelui-text-box
bgColor#def1ef
borderColor#def1ef
typetip
sizemedium

Alllinknewtab


Суб’єкт надання послуги: Служба у справах дітей РДА

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua