Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panelui-text-box
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
typeinfo
sizemedium

Назва послуги: Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Сплата: безоплатно

Строк надання послуги: 7 днів

UI Text Box
sizemedium

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Заява.
  • Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
  • Свідоцтво про реєстрацію машини.
  • Рішення уповноваженого органу управління власника про зняття машини з обліку (протокол зборів засновників, правління, наказ директора тощо в межах компетенції). Для підтвердження компетенції органу надається копія статуту, засвідчена в установленому порядку.
  • Копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств).
  • Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 1 пункту 8 Порядку).
  • Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 цього Порядку).
  • Засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи).
  • Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
  • Інші документи у випадках передбачених законодавством.
  • Номерний знак (вилучається).

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Оригінали або завірені в установленому порядку копії подаються:

  • Особисто суб’єктом звернення або його законним представником до центру надання адміністративних послуг в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення.
  • Поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення.
(grey lightbulb)
Panelui-text-box
bgColor#def1ef
borderColor#def1ef
typetip
sizemedium

Інформаційна картка

Alllinknewtab


Суб’єкт надання послуги: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві 

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua