Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panelui-text-box
bgColor#fdfce5
borderColor#fdfce5
typeinfo
sizemedium

Адміністративні послуги — це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

UI Children
rootПитання-відповіді. Адміністративні послуги
displayblock


Див. також

Питання-відповіді за темою

Page Tree
rootПитання-відповіді. Адміністративні послуги


Контакти за темою 

Hidefeedbackbuttons