Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
UI Text Box
typeinfo
sizemedium

Субси́дія — фінансова або інша підтримка державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, споживання товару, завдяки якій суб'єкт господарсько-правових відносин країни експорту одержує пільги (прибутки).

Image Added

UI Children
pageПитання-відповіді. Субсидії
rootПитання-відповіді. Субсидії
displayblock

Hidefeedbackbuttons

Image Removed