Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 


Для розразунку розміру обов'язкового платежу необхідно:


 

UI Steps
sizesmall
UI Step

Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;

UI Step

Визначити дохід на одну особу ( поділити середньомісячний сукупний дохід на кількість членів домогосподарства);

UI Step

Отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 1 травня 2016 року – 1399 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу; 

UI Step

Отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на 15%, і таким чином визначити відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги. 

UI Text Box
typenote

Немає необхідності самостійно розраховувати розмір субсидії та обов'язкового платежу. Варто лише надіслати документи - та очікувати на письмову відповідь про призначення/непризначення субсидії!


Див. також

Питання-відповіді за темою

Які документи необхідні для оформлення субсидії? 
Де можна отримати бланк заяви та декларації на оформлення субсидії? 
Яка норма житлової площі для призначення субсидій? 
На який термін призначається житлова субсидія?
Як визначити середньомісячний дохід для непрацюючого пенсіонера?
Чи можна подати заяву на субсидію в електронному вигляді? 
Якщо обов'язкова частка більша, ніж вартість фактично спожитої послуги, як сплачувати?
Чи вказувати при оформленні субсидії осіб, які проживають, проте не зареєстровані у житловому приміщенні?
Чи можна отримати субсидію, якщо є заборгованість з оплати послуг? 
Чи призначається субсидія тим, хто має пільги з оплати житлово-комунальних послуг? 


Статті за темою

Субсидії 
Пільги
Державна соціальна допомога. 


Контакти за темою

Департамент (ДПА) соціальної політики
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Житлово-експлуатаційні дільниці (ЖЕД) та виробничо-обслуговуючі підприємства (ВОП) міста Києва