Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір: Фізичні особи: У розмірі 0,0085 прожиткового мінімуму. Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування заявником коштів через банківські установи, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Строк надання послуги: Зняття з реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою документів.


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  1. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)
  2. Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження
  3. Інші документи, які свідчать про припинення: - підстав перебування на території України іноземців та осіб без громадянства; - підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту; - підстав на право користування житловим приміщенням;
  4. Паспорт або паспортний документ, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку
  5. Письмова заява
  6. Реквізити для сплати адміністративного збору
  7. Свідоцтво про смерть
  8. Судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються: 1) документ, що посвідчує особу законного представника; 2) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі); 3) згода інших законних представників (за необхідності).


Субєкт, що надання послуги:

  • Відділи з питань реєстрації місця проживання /перебування фізичних осіб районних в місті Києва державних адміністрації

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels