Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір: Платно: в паперовій формі — 0,025 розміру мінімальної заробітної плати; в електронній формі — 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати.

Строк надання послуги: Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

 • Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 • Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 • Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження
 • Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Перелік документів:

 1. Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав (у разі коли особа, речові права якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору, заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав).
 2. Документ, що посвідчує особу (документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. Документом, що посвідчує посадову особу державного органу або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення). У разі подання заяви уповноваженою на те особою - документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 3. Протокол ініціативної групи по створенню об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) з зазначенням уповноваженої особи на отримання інформації
  (у разі подання заяви представником ОСББ)
 4. Реквізити рахунків

Інформаційна довідка


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels