Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір:

  • Фізичні особи: Безоплатно
  • Юридичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: Десять робочих днiв з дня надходження iнформашiї (документів) про внесення змiн до декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацii.

Результат надання: Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації, в якій враховано зміни


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

Необхідні документи:

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

  • No labels