Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір:

 • Фізичні особи: Безоплатно
 •  Юридичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: Тридцять днів днiв з дня надходження iнформацiї (документів) про внесення змiн до декларацiї про початок виконання пiдготовчих робiт

Результат надання: Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт, в якій враховано зміни


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 Необхідні документи:

  • Документи подаються замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адмiнiстративних послуг протягом 3 робочих днiв з дня визначення змiн. При зверненнi до адмiнiстратора пред'являється документ, що засвiдчує особу суб'єкта звернення та довiренiсть. якщо заявник дiє в iнтepecax iншої особи,
   Документи подаються замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адмiнiстративних послуг протягом 3 робочих днiв з дня визначення змiн. При зверненнi до адмiнiстратора пред'являється документ, що засвiдчує особу суб'єкта звернення та довiренiсть. якщо заявник дiє в iнтepecax iншої особи

  • повiдомлення про змiну даних у зареестрованiй декларацiї про початок виконання пiдготовчих робiт

  • засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують змiни

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

 • No labels