Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір: Відсутній

Строк надання послуги: 10 календарних днів

Результат надання: Довідка про участь у приватизації житлового фонду; Письмова відмова


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 • Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

 • Про приватизацію державного житлового фонду

Необхідні документи:
  • Довідка про період реєстрації за місцем проживання у відповідному районі міста Києва, якщо в паспорті відсутня така інформація (довідка береться на підприємстві, що обслуговує жилий будинок, гуртожиток)

  • Копія паспорта-сторінки 1, 2, 3 та всі сторінки з відмітками реєстрації місця проживання

  • Заява


Способи отримання результату:

  • Особисто або через представника за нотаріально завіреною довіреністю.
  • Поштою.
  • Електронною поштою за клопотанням суб’єкта звернення у разі відмови у наданні послуги.

Підстави для відмови:

  • Неповний пакет документів для отримання адміністративної послуги.
  • Невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства.

Порядок оскарження: Відповідно до чинного законодавства


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels