Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір: Фізичні особи: Безоплатно

Строк надання послуги: 14 днів календарних днів


Результат надання: Свідоцтво про право власності на житло і його копія з внесеними змінами, розпорядження або письмове повідомлення про відмову у наданні послуги; Письмова відмова


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

 • Про адміністративні послуги

 • Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна в м. Києві

 • Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

 • Про приватизацію державного житлового фонду

 • Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

Необхідні документи:
  • Експертний висновок з українського бюро лінгвістичних експертиз (при наявності помилки в прізвищі, імені, по батькові).

  • Оригінал свідоцтва про право власності на житло

  • Копія паспорта (при виділенні часток у спільній сумісній власності – копії паспортів та свідоцтв про народження осіб, які не досягли 16-річного віку, співвласників житла, що брали участь у приватизації житла), за наявності оригінала. Якщо один з співвласників житла помер подається копія свідоцтва про смерть та запит нотаріальної контори (нотаріуса).

  • Заява про внесення змін (зі згодою всіх повнолітніх співвласників житла, що брали участь у приватизації житла, при виділенні часток у спільній сумісній власності)


Способи отримання результату:

  • Особисто або через представника за нотаріально завіреною довіреністю.
  • Поштою.
  • Електронною поштою за клопотанням суб’єкта звернення у разі відмови у наданні послуги.

Підстави для відмови:

  • Неповний пакет документів для отримання адміністративної послуги.
  • Невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства.

Порядок оскарження: Відповідно до чинного законодавства


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels