Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Вимоги по строкам: 10 робочих днів з дня отримання заяви та експертного висновку, доданого до неї.

Сплата: Юридичні особи: Безоплатно 

Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

  • Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
  • Про адміністративні послуги
  • Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
  • Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

Перелік документів:

    • Висновок експертизи: - на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання
    • Заява

Суб’єкт надання послуги

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels