Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Вимоги по строкам: Строк реєстрації декларації - протягом п’яти робочих дня після надходження декларації.

Сплата: Юридичні особи - Безоплатно .

Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

  • Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
  • Про адміністративні послуги
  • Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
  • Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

Перелік документів:


Суб’єкт надання послуги

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels