Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Адміністративний збір (оплата):

Юридичні особи: 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за місцем знаходження здобувача у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

Фізичні особи - підприємці: 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за місцем знаходження здобувача у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.


Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії


Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

Перелік документів:

 1. заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти;
 2. копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичної особи - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;
 3. письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи -підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі в частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;
 4. копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти( структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти);
 5. опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках фізична особа - підприємець додатково подає:
  - копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;
  - копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;
  - копію довідки про реєстраційний номер облікової карти платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
  - медичну довідку встановленого зразка
 6. Реквізити рахунків для внесення плати

Суб’єкт надання послугиДепартамент (ДПА) освіти і науки

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

 • No labels