Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Вимоги по строкам: 30 робочих днів

Сплата: Юридичні особи: Безоплатно 

Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:

  • "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях"
  • "Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях" 

Перелік документів:

  1. Відомості про технічну оснащеність суб'єкта господарювання із зазначенням типів та характеристик засобів доставки реагентів - літаків, ракет, ракетних пускових пристроїв та піропатронів, радіолокаційного обладнання тощо 
  2. Засвідчені копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищу господарських цілях. К
  3. Заява встановленого зразка про отримання висновку на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.
  4. Інформацію про хімічний склад та витрати реагентів, що використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, відомості щодо включення їх до державного реєстру небезпечних акторів, висновки МОЗ про можливість їх використання з посиланням на відповідні стандарти, інші нормативні документи. 
  5. Обгрунтування діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосферни та атмосферних явищ у господарських цілях, із зазначенням виду діяльності (штучне збільшення опадів, боротьба з градом, грозою, розсіювання туманів тощо), мети, відомостей про обсяги, терміни та район проведення робіт з наведенням даних щодо його меж і площі території, оцінки економічного ефекту, який передбачається отримати. 
  6. Опис технологій, що використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, з висновками МОЗ про технологічне обладнання та технології щодо їх безпеки для здоров'я людини, з обов'язковим посиланням на відповідні діючі нормативні документи, 

Суб’єкт надання послуги: Управління екології та природних ресурсів

Місце подання документів та отримання результату послуги:

 Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels