Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
У випадку, якщо особа має бажання покращити умови проживання в санаторно-лікувальному закладі, або продовжити терміни лікування, то компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян..." від 22.02.2006 № 187