Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в 2020 році середня вартість путівки для виплати компенсації збільшилась та становить 573 грн.

Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом про Державний бюджет на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.