Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataДля реєстрації юридичної особи необхідно подати:


Два примірники установчих документів

Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи

Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма 1 або форма 2)

Інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб

Примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом

Перелік документів визначено згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 № 755-I.