Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Відмовитись від перейменування вулиці або населеного пункту не можна.

Якщо назва підпадає під дію Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки», вона має бути обов’язково змінена.


Натомість місцева громада має цілковиту свободу у виборі будь-якої нової назви замість комуністичної або ж може повернути історичну (яка не містить у назві пропаганду тоталітарних режимів або їх діячів).