Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Особливості призначення пенсій різним категоріям громадян визначено Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV.

1. Умови призначення пенсії за віком


Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

До досягнення віку 60 років, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

 • 55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
 • 55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
 • 56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
 • 56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
 • 57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
 • 57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
 • 58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
 • 58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 • 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
 • 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
 • 60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
Максимальний розмір пенсії за вікомМінімальний розмір пенсії за вікомЄ право на пенсію за віком, але особа працює
не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги та ін.).встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу).пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком відповідно до Закону.

Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, в розмірі 2,5 відсотка за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку

 


2. Умови призначення пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону.  Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Пенсія призначається на весь термін призначення інвалідності.

 


3. Умови призначення пенсії, у зв'язку з втратою годувальника

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, визначеного Законом.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

 • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;
 • діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;
 • діти померлого годувальника, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника;
 • діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • діти-сироти - до досягнення ними 23 років;
 • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

До членів сім'ї, які були на утриманні померлого годувальника, відносяться непрацездатні члени сім'ї, якщо вони:

 1. Були на повному утриманні померлого годувальника;
 2. Одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Положення цього Закону, що стосуються сім'ї померлого, відповідно поширюються і на сім'ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку.

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

4. Умови призначення пенсії, у зв'язку з нещасним випадком на виробництві


Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві, втрати годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування зобов'язаний відшкодувати матеріальну та моральну шкоду застрахованим та членам їх сімей.