Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


1. Загальні положення.

Відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Реалізацію права кожного громадянина на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Київська міська державна адміністрація, забезпечує спеціально створене в апараті КМДА Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації.


2. Право доступу до публічної інформації.

Кожна особа має право (відповідно до ст.10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ):

  • знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
  • доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
  • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
  • на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
  •  на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.


3. Порядок оскарження дій розпорядника інформації.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації».

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволені запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядником обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.