Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів від дня отримання запиту відповідним розпорядником.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути подовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого подовження.

Терміни та порядок доступу до публічної інформації визначаються Законом України «Про доступ до публічної інформації».