Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Обов'язки споживача.

Порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку визначається Законом України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 № 1875-IV. 

Споживач зобов'язаний забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку, розподільчих систем представників виконавця/виробника за наявності в них відповідного посвідчення.

Споживач зобов'язаний забезпечити доступ цілодобово - для ліквідації аварій.

Для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних та профілактичних оглядів, зняття контрольних показників засобів обліку, тощо - згідно з умовами договору.

 


2. Право на несанкціонований доступ.

У невідкладних випадках, пов'язаних з урятуванням життя людей та майна, може бути здійснене проникнення без отримання згоди споживача до житла та іншого володіння особи для проведення в них огляду та ліквідації аварій (несанкціонований доступ).

Доступ у приміщення відбувається без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ):

Якщо споживач відсутній і при цьому немає можливості встановити з ним зв'язок;

Якщо споживач відмовляється допустити в займані ним приміщення представників виконавця/виробника;

При цьому є об'єктивні підстави вважати, що аварія, неполадки, які унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам, відбулися саме в цих приміщеннях!


Представник виконавця/виробника попереджає споживача, який присутній, але відмовляється допустити до житла та іншого володіння, про здійснення несанкціонованого доступу.

 


2.1. Особи, які мають бути присутні при несанкціонованому доступі.

Під час здійснення несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт, повинні бути присутні:

 • представник виконавця / виробника;
 • представник аварійно-ремонтної бригади;
 • представник балансоутримувача (ЖЕКу);
 • представник Національної поліції;
 • представник з будь-якої сусідньої квартири (суміжної);

3. Обов'язки аварійно-ремонтної бригади.

Під час несанкціонованого доступу на аварійно-ремонтну бригаду покладаються такі обов'язки:

 • Забезпечення доступу в приміщення шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей або вікон у приміщенні після погодження своїх дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу;
 • Здійснення огляду місця аварії, неполадки, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;
 • Проведення ремонтних та відновлювальних робіт;
 • Термінове відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон приміщення, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення ремонтних та відновлювальних робіт, але не більше ніж протягом доби з часу проведення несанкціонованого доступу;
 • Дотримання прав громадян, які проживають у цих приміщеннях, мінімізація негативних наслідків несанкціонованого доступу, зокрема щодо їх майна та обмеження доступу лише приміщеннями, необхідними для проведення робіт.

4. Акт про здійснення ремонтних робіт.

Акт про проведення ремонтних та відновлювальних робіт складає представник виконавця/виробника. Акт підписується всіма учасниками несанкціонованого доступу.

В актах обов'язково зазначаються:

 • підстави для несанкціонованого доступу,
 • відмітка про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем (якщо вони були проведені)
 • причина та місце виникнення аварії,неполадки,
 • перелік виконаних робіт,
 • прізвище, ім'я, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу. 

Оригінали складених актів зберігаються у виконавця/виробника. Іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються копії, завірені печаткою виконавця.

Представник виконавця/виробника опечатує відновлені двері, вікна власною печаткою та ставить підпис, час і дату опечатування.