Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Порядок дій у випадку залиття

 

Зателефонувати в об’єднану диспетчерську службу (ОДС) вашого району та подати заявку про залиття;

Звернутись до сусіда, дізнатись причину залиття - виникло з вини сусіда, або ж через протікання труб поза межами квартир (стоякових труб та ін.);

Подати письмову заяву до ЖЕКу про складання Акту обстеження із зазначенням причин залиття;

Провести комісійне обстеження квартири за участю представників ЖЕКу, виконавця послуг та "власника" будинку (будинкового комітету);

У Акті залиття вказати максимально, що саме залито, які необхідно провести роботи, які речі пошкоджено, тощо.

Акт обов'язково має бути підписаний усіма членами комісії;

Винуватцем залиття квартири може бути балансоутримувач (ЖЕК, ОСББ та ін.) або ж інший мешканець будинку.

 


В такому випадку порядок дій має певні відмінності:

Залиття з вини балансоутримувача (ЖЕКу та ін.)

 • комісією складається акт залиття
 • комісією складається кошторис на проведення ремонтних робіт у квартирі
 • виконується ремонт за рахунок балансоутримувача (ЖЕК та ін.)
 • у випадку відмови покривати витрати на проведення ремонту - питання вирішуються в судовому порядку.

Залиття з вини мешканців:

 • комісією складається акт залиття;
 • вручається припис про усунення наслідків залиття винуватцю залиття;
 • складається кошторис (організацією, яка здійснює незалежні експертизи) ;
 • у разі відмови мешканця - винуватця залиття - покривати витрати на проведення ремонту -  питання вирішуються в судовому порядку;

2. Акт залиття

Складання Акту залиття передбачено «Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій» які затверджені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року №76.

Акт складається в результаті комісійного обстеження квартири, підписується усіма членами комісії. Відмова від підпису складеного акта присутніми особами від потерпілої сторони та з боку винної не впливає на його чинність. 


У такому випадку в акті має бути зазначено, що згадані особи підписувати складений акт відмовилися з вказаних  причин.

В акті повинно бути відображено:

 • дата складання акту (число, місяць, рік);
 • прізвища, ініціали та посади членів комісії;
 • прізвища, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди; адреса квартири, поверх, форма власності;
 • прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, з вини якого сталося залиття; адреса квартири, поверх, форма власності;
 • характер залиття та його причини, (наприклад  саме втручання мешканців окремої квартири у роботу системи, незадовільне технічне обслуговування систем, передчасний вихід з ладу радіаторів опалення, трубопроводів, вентилів,гнучких підводок та ін.;
 • завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтована вартість);
 • висновок комісії щодо встановлення вини особи, що вчинила залиття.

2.1. Зразок акту залиття


3. Визначення вартості робіт (кошторис)

Для визначеності вартості ремонтно-відновлювальних робіт, які необхідно провести для ліквідації наслідків залиття приміщень необхідно призначити будівельно-технічну експертизу або замовити експертне будівельно-технічне дослідження.

Експертиза може проводитись комісією, в тому числі за участі представників балансоутримувача (безкоштовно, у випадку, якщо винуватцем є балансоутримувач).

 Експертиза може здійснюватись відповідними організаціями, які зазвичай є приватними та надають платні послуги.

До таких організацій відносяться  Національний центр незалежних експертиз (ПП) та Київський науково-дослідний інститут (НДІ) судових експертиз. Також можна звертатись до будь яких приватних організацій, в яких експерт, який буде здійснювати експертизу, має відповідне Свідоцтво судового експерта Міністерства Юстиції України на здійснення даної експертизи.