Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Загальні положення

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

У зверненні має бути зазначено:


  • прізвище, ім’я, по батькові,
  • місце проживання громадянина,
  • викладено суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги).

 


2. Звернення, які не підлягають розгляду

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення, осіб, визнаних судом недієздатними

 


3. Терміни розгляду звернень

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження!

Ті звернення, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. 
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.


4. Анонімні звернення

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (тобто звернення без зазначення прізвища. ім’я та по батькові особи, що звертається), а також таке з якого не можливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

  • No labels