Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


До заяви на отримання містобудівних умов і обмежень, яка складається в довільній формі, додаються:


  • засвідчена в установленому порядку (нотаріально завірена) копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;
  • ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі). Це може бути копія карти міста Києва, чи зображення з Google Map з відміченою ділянкою;
  • викопіювання з топографо-геодезичного плану М1:2000. Щоб виготовити цей документ можна звернутись, наприклад, до комунальної організації «Київгенплан»;
  • кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
  • черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру). Цей витяг можна отримати у Київземі;
  • фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
  • містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками (ТЕП) запланованого об'єкта будівництва – розрахунок щодо граничнодопустимих параметрів забудови, умови ув’язки архітектурно-планувального та об’ємно-просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних документів, ТЕП запланованого об’єкта будівництва або реконструкції ( ТЕП до та після реконструкції).

Див. також

Питання-відповіді за темою


Статті за темою

 


Контакти за темою
  • No labels