Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Назва послуги:
Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Строк надання послуги: протягом 10 робочих днів

Сплата: Безоплатно


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

  • Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 

  • Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу 

  • Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів на провадження діяльності,пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях 

  • Про ветеринарну медицину 

Необхідні документи:
  1. Довідка про здатність провадити відповідну діяльність, в якій зазначається інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом такої особи, а також у разі провадження діяльності з: - переробки неїстівних продуктів тваринного походження - перелік таких продуктів; - виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів - перелік таких добавок, преміксів і кормів.
  2. Заява

Інформаційна картка


Суб’єкт надання послуги:

Місце подання документів та отримання результату послуги:

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua

  • No labels